Paket

Ambalaj muhteviyatını bir arada tutmak veya muhafaza için gönderme,depolama,ve satışta dayanıklılık gösteren paket malzemelerden yapılmış ürün.

Palet terazi

Paletlerin transportu ve tartımı için, bir forklift-truck içine inşa edilmiş terazi.

Panel

Teraziye ait hassas parçaların korunması ve bunlara dışarıdan gelecek müdahalelerin önlenmesi için kapalı sağlam gövde.

Paralaks hatası

Bir okuma hatası,eğer ibre skaladan belli bir uzaklıkta bulunuyorsa ve okuma işlemi, kullanılan alet için öngörülen bakış açısı içersinde yapılmıyorsa ortaya çıkmaktadır.

Paralel sevk tertibatı

Paralel sevk etme aynı zamanda paralel kol olarakta adlandırılır ve üstten kefeli terazilerde yük taşıyıcısının devrilmesini önler.

Parça sayma tertibatı

Aynı kütlede olan cisimlerin adet olarak kaç parça olduğunu tartarak bulan sistem.

Parite bit

Kod formundaki hata bloklarının doğruluk kontrolunu yapmakta kullanılan kontrol bit.

Patlamayı önleyici tedbirler

Patlamaya karşı korunacak elektrikli cihazların imalatçı firma tarafından patlamayı önleyici tedbirlerden çözüm olarak seçilen tipleri:
- Sabit basınç kapsülü
- Özel emniyet tertibatı
- Kum kapsülü
- Yüksek basınç kapsülü
- Artırılmış emniyet önlemleri
- Yağ kapsülü

Patlayıcı kontrol

Patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanılan bir terazi için alınması gereken önlem ve tertibatlar.

Perifer cihazlar

Perifer cihazlar denildiği zaman genelde bir data interface’i vasıtasıyla bilgisayara bağlanmış olan tüm cihazlar ve düzenekler anlaşılmaktadır.

Periyodik muayene

Ayar süresinin geçerliliğinden önce veya sonra yapılan, daha önce ayarı yapılmış bir ölçü aletinin tekrar ayarlanması.

Piezo terazi

Fiziksel tartma prensibinin piezoelektrik (bir kristalin yüzeyine yapılan mekanik etkinin sonucu elektrik geriliminin meydana gelmesi) olaya dayandığı terazi.

Piknometre

Sıvıların veya çözülmeyen küçük cisimlerin yoğunluğunu bulmak için kullanılan tam olarak hacmi belirlenmiş cam kap.

Piktogram

Bilgi vermek amacıyla belli bir stilde tasvir edilmiş, genel olarak kolayca anlaşılabilir damga resmi.

Pipet

Bir tartım kabındaki sıvıdan ölçülü miktarlarda almak veya boşaltmak için kullanılan camdan yapılmış emme borusu.

Piyasa terazisi

Ekseri masa terazisi olarak 20 kg’a kadar tartımlar için kullanılan eşit kollu üsten kefeli köprülü terazi.

PLU

Price Look Up.Market terazileri içersinde, bir tuşuna dokunarak eşyanın fiyatını gösteren yüklenmiş bellek.

Port dağılımı

Kullanılacak sinyaller için elektronik cihazlarda giriş ve çıkışların düzenlenmesi.

Posta ücretlerini saptama tesisleri

Bu cihazlar kombinasyonu yazma düzeneği, ikmal ve sevk tertibatlarıda dahil olmak üzere posta ücretlerini hesaplayan pullarını yapıştırarak, hesap sonuçlarını toplayan ve diğer istatistik amaçlar için bu değerleri saklayarak değerlendiren EBI li bir teraziden meydana gelmiştir.

Pozisyon işareti,pozisyon sensörü

Elektromanyetik kuvvet kompensasyonlu bir yük hücresinin bobinine bağlı hareketli uç kolda bulunan ışıklı baryer.

Pozitif-negatif olarak gösteren terazi

Skala üzerinde tartılanın buna ait gerçek kütle değerinden olan sapmasını artı yada eksi kütle farkı olarak gösteren tam otomatik veya yarı otomatik dengeli karşılaştırma terazisi.

Pozitif-negatif skala

Bir mekanik terazide, tartılanın gerçek kütle değerine göre artı yada eksi kütle farkı olduğunu göstermek üzere kullanılan yardımcı skala.

Presisyon

Bir terazinin yalnız ölçme tekniği yönünden özellikleri hakkında karar vermek için kullanılan nitelik.

Presisyon ağırlığı

Hata sınırı sınıflarının orta sınıfına ait ağırlık parçası.

Presisyon terazisi

Doğruluk sınıflarından II’ye ait ölçüler ve ayar yönetmeliğinde belirtilen muayenelerden geçmiş terazi.

PROM (Programmabel Read Only Memory)

Güç kaynağından bağımsız olarak sabit değer bellek birimi.

Prototip

Hiyerarşide yüksek düzeydeki kütle standardı olarak yer alan arşiv, orijinal, ilk defa yapılan prototif.

PTB

Braunschweig ve Berlin’de bulunan Almanya’nın resmi metroloji enstitüsü Physikalisch Technische-Bundesanstalt için kısaltma.

Puls genişliği modulasyonu

Ölçme değeri almak için bir metod.Bir analog ölçme değerinin puls genişliği eşit olan sinyale dönüştürülmesi.

Rakamsal adım

Aynı dijit sayısı olan ardı ardına iki sayının farkı.

RAM (Random Access Memory)

Sistemler tarafından okuma ve yazılım işlemlerinde kullanılan bellek.

Rastgele alınan numune

Hazır ambalaj kontrollarında ağırlık kontrolu yapmak için rastgele seçilen hazır ambalajlar için kullanılan kavram.

Rastgele alınan numune niceliği

Rastgele alınan bir numuneye sayısını belirtmek üzere hazır ambalaj kontrollarında kullanılan kavram.

Rastgele alınan numune ortalama değeri

Hazır ambalaj kontrollarında rastgele alınan bir numuneye ait dolum miktarlarının aritmetik ortalama değeri için kullanılan kavram.

Rastgele hata

Ortam parametrelerinin değişimi, tartılan cisimden ve ölçme yapan kimseden dolayı terazide ortaya çıkan belirlenemeyen ve ölçme sırasında engellenemeyen hatalardır.

Ray üzerinde tartma

Genelde uzama ölçme şeritlerinin kullanıldığı ray parçası, nakil tartım tertibatının bir kısmı.

Referans ağırlık

Özel bir parçanın sayım tartımlarında kullanılan referans kütlesi.

Referans gerilimi-akımı

Terazi elektroniğinde kullanılan analog- digital çevirici için sabit referans gerilimi veya akımı.

Referans yoğunluğu

Konvansiyonel tartım değerinin tanımında kullanılan referans ağırlığı için tesbit edilmiş yoğunluk değeri.

Resmi kantar

Satış yerleri, piyasa.

Resmi metroloji enstitüleri

Almanca konuşulan ülkelerde :
Federal fizik- teknik kurumu Braunschweig ve Berlin,Almanya
Ölçü ve ağırlıklar federal bürosu, Wabern,İsviçre
Ölçü, ayarlar ve kalibrasyon federal bürosu, Viyana Avusturya

Rezervuar terazisi

Akıcı malzeme ve sıvıların tartılması için kap biçiminde bir veya birden fazla yük taşıyıcısı bulunan baskül.

Roberval-terazisi

İki yük taşıyıcısının paralel kenar şeklinde birbirine bağlandığı yer baskülü.

ROM (Read Only Memory)

Yalnız okunabilen sabit olarak proğramlanmış devre chipleri.

Roma kollu terazisi

Basit bir sürgü ağırlıklı terazinin en eski modeli.

Rüzgar seti

Bozucu hava tirbülenslerine terazi kefesinin maruz kalmasını önlemek için kullanılan koruyucu düzenek.